Menu
Košík
Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete vo viac o cookies. Viac o cookies

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu albacodent.sk je spoločnosť Albaco-DENT s.r.o.

Obchodné podmienky – ALBACO-DENT s.r.o

Obchodné podmienky platné pre internetový obchod spoločnosti ALBACO-DENT s.r.o


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ALBACO-Dent s.r.o, Škultétyho 1, 080 01 Prešov, IČO 31719023 (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu https://albacodent.sk (ďalej len „obchod“).
 2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

 


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenost a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. Kupujúci si môže objednať tovar nielen prostredníctvom e-mailu, ale aj faxom, telefonicky resp. písomne. Objednávka musí obsahovať: názov kupujúceho, adresu, IČO, DIČ,  telefónny kontakt, e-mailovú adresu, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru.
 6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.


III. Dodacie podmienky, termíny:

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný  Slovenskou poštou, na dobierku. V prípade platby prevodným príkazom bude tovar zaslaný až po pripísaní úhrady na náš účet. Na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Pri preberaní tovaru si dôklane skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo pošte na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu  po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 2 pracovných dní.  Tovar, ktorý nie je momentálne na  sklade, expedujeme ihneď po jeho doplnení .
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Daňový doklad musí obsahovať pečiatku predajcu a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

         Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať “od 8:00-16:00”,  mimo túto dobu po dohode v sídle spoločnosti.

 

IV. Kúpna cena, poštovné a balné:

 1. Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku alebo pri úhrade zálohovej faktúry, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 2. V cene nie je započítané poštovné a balné.  Ak cena  za objednávku celkom nepresiahne sumu 100 EUR s DPH   účtujeme poštovné a balné v hodnote 4,00€ v rámci Slovenskej rebubliky.

  

            

3.  Ceny tovarov a poštových služieb sú  na stránke obchodu určené pre maloobchodný predaj. V prípade tovarov a služieb určených pre obchodných partnerov a veľkoobchodný predaj sa cena tovaru vypočítava individuálne od množstva objednávky a dohody medzi odberateľom a spoločnosťou Albaco-DENT s.r.o.. Cena poštovného je v takomto prípade vypočítavaná podľa cenníka Slovenskej pošty a nie je záväzná s cenou vypočítanou systémom eshopu.

 

Poštovné a balné pri objednávke nad 100 EUR s DPH sa neúčtuje – doprava je zdarma v rámci Slovenskej republiky.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

V. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

 • platba bankovým prevodom – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
 • dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
 • osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.
 • platobná kartaBezpečnosťPri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu spoločnosti 24-pay.Platobná brána 24-pay je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. c) zákona o platobných službách č. ODB-8835-5/2012. Podlieha teda stanovenej kontrole a garancii Národnej banky Slovenska.Pre transakcie uskutočnené platobnými kartami, podporuje  riešenie 3D Secure. Ide o medzinárodne štandardizovaný proces pre spracovanie platieb pomocou platobných kariet na internete. 3D Secure zabezpečuje, že citlivé dáta sa z platobných kariet nedostanú k nikomu inému než certifikovaným subjektom, čiže bankám a autorizačnému centru. 3D Secure vďaka tomu zvyšuje zabezpečenie transakcií.

VI. Spracovanie osobných údajov

Zákazník vyplnením a následným odoslaním registračného/objednávkového formulára udeľuje svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol spoločnosti Albaco-DENT spol s.r.o., v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email, a to na účely spracovania a doručenia objednávky,  ktorá môže tieto údaje sprístupniť výlučne doručovateľovi, ktorý bude doručovať zákazníkovi objednaný tovar.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zákazník zároveň prehlasuje, že bol spoločnosťou Albaco-DENT s.r.o., vopred informovaný o jej identifikačných údajoch, o účele spracovania osobných údajov, rozsahu spracúvania osobných údajov, o dobrovoľnosti poskytnúť tieto osobné údaje, o čase platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese albacodent@albacodent.sk